Раздел § 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил