Раздел Розділ 2. Взаємодія тіл. § 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля