Раздел § 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл