Раздел Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини. § 48. Випаровування і конденсація рідин