Раздел Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини. § 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника