Раздел § 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника