14. § 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла