Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 12. Питома теплота плавлення