Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів