Раздел § 47. Заходи щодо раціонального природокористування