Тематичний блок 3. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси