Тематичний блок 5. Рослинність. Тваринний світ України. Ландшафти України