378, 380. 11. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки