Раздел Розділ 3. Многокутники. Площі многокутників. § 18. Застосування площ