Раздел § 11 Застосування подібності - § 12 Подібність прямокутних трикутників № 479 - 563