Раздел РОЗДІЛ 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів