Раздел РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ. 6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ