Самостійна робота № 7. Система рівнянь з двома змінними