Контрольна робота 3. Збереження та реалізація спадкової інформації