Самостійна робота 13. Надорганізмові біологічні системи