Раздел Відчуття й сприйняття як початковий етап психічних процесів