Раздел § 7. ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ