Раздел Тема 8. Надорганізмові біологічні системи № Стр. 202 - 224. § 48. Екологія - § 50. Біотичні, абіотичні фактори № Стр. 202 - 210