Раздел 54. Стабільність екосистем - 55. Біосфера як система № Стр. 292 - 300