ст36. Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації