Раздел § 58. Екосистеми - § 60. Біосфера та її збереження № Стр. 246 - 259