Раздел Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини № Стр. 202 - 219. 56. Генетично модифіковані організми - 57. Роль генетичної інженерії № Стр. 212 - 219