§ 12. Питомий опір речовини. Розрахунок опору провідника. Реостати