Раздел Розділ 2.Електричний струм. Завдання для самоперевірки до Розділу 3