Раздел 6. СИЛА СТРУМУ I НАПРУГА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДIЛЯНКИ КОЛА