МоваЯзык
Главная Блоги

§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху - Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження