Раздел Розділ 2. Світлові явища. Завдання для самоперевірки до розділу 2