Практичний тренінг 4. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху