§ 21. Виникнення і поширення механічних хвиль. Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі