20. РОЗДІЛ ІI. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (§11-§20)