27. РОЗДІЛ ІII. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (§21-§33)