§ 32. Машинобудування світу. Тема 4. Виробництво машин та устаткування