Раздел РОЗДІЛ ІII. Вторинний сектор господарства. Тема 6. Виробництво харчових продуктів і напоїв