Елетроенергетика. Металургійна промисловість. Машинобудування