Раздел Частина 2. Контрольні роботи. Контрольна робота 4. Декартові координати на площині