Раздел Частина 1. Поточний контроль знань. Самостійна робота 1. Теореми косинусів і синусів