ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

 1. § 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків

 2. § 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули

 3. § 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану

 4. § 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості

 5. § 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену

 6. § 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

 7. § 25. Поліетилен. Поняття про полімери

 8. § 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу

 9. § 27. Хімічні властивості та застосування спиртів

 10. § 28. Оцтова кислота. її склад та властивості

 11. § 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4

 12. § 30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири

 13. § 31. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза

 14. § 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів

 15. § 33. Амінокислоти та білки

 16. § 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5

 17. Завдання для підготовки до контролю знань з теми З