Раздел Розділ 2. Хімічні реакції. § 15. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння