Раздел Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки. § 18. Гомологи метану (алкани)