Раздел Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. § 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні