Раздел Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. § 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота