Раздел Розділ 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. 2.3.Основні етапи становлення і розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ