Раздел Розділ 6. ОСНОВИ РОБОТИ З ТЕКСТОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. 6.1. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word