9.2. Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів