Раздел Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (§1-§6)