11. Розділ 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ (§11-§15)